VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH STUDIA PK GRAPHICA

PŘEDNÍHO VÝROBCE STAVEBNIC PAPÍROVÝCH MODELŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZNAČKY S DLOUHOLETOU TRADICÍ     

 

Papírovému modelářství  se věnuje velké množství zájemců, protože objekty sestavené z papíru mají své specifické kouzlo a vystavené v jakémkoliv interieru jsou nepřehlednutelné.  Papírové modely tak nabízí možnost využití volného času, pohled do historie např. vojenské techniky a vytváří prostor pro vznik zajímavých modelářských sbírek, které mohou být tématicky zaměřené.
Stavebnice se značkou PK GRAPHICA modeláři dobře znají, jelikož se studio věnuje tvorbě papírových modelů již dvě desetiletí. Jsou to především modely osobních automobilů v měřítku 1:24,  nákladních automobilů, tahačů, návěsů a přívěsů v měřítku 1:32. 
Stylizace objektů, při které je nutno respektovat základní materiál tedy papír, jejich kostrukce, grafické zpracování a bezproblémová slepitelnost, vytváří z těchto výrobků ideální stavebnice pro volný čas. Výrobky jsou tištěny ofsetovým tiskem na karton, který zaručuje dostatečnou pevnost slepeného objektu. Studio PKG již vydalo během své činnosti více než 70 titulů, které obohatily a rozšířily sbírky mnoha modelářů jak v České republice tak i v zahraničí. Starší tituly, které samozřejmě již nejsou v aktuální nabídce, nabízí studio formou malonákladového digitálního tisku. Modeláři si tak mohou doplnit chybějící stavebnice  a vytvářet zajímavé serie typů, které spolu korespondují (např. typové řady, civilní či vojenské typy, státy).
Studio PKG taktéž může zájemcům nabídnout tvorbu modelů na zakázku, nebo dotisk logotypů, či označení na již stávající typy. Stránky studia umožňují lepší orientaci v nabídce výrobků.

Pěkné modely a mnoho pohody při jejich stavbě přeje studio PK GRAPHICA.

A great deal of interested persons devote themselves to the paper models as these, folded from paper, are singularly charming and noticeable being showed anywhere inside. So, paper models offer opportunity for leisure activity, look at the history, e.g. of military equipment, making room for creation of interesting, sometimes thematic model collections.
The modellers know PK GRAPHICA construction kits well, as the studio makes models for two decades, with particular orientation on 1:24 scale passenger car models, 1:32 scale trucks, tractors, semi-trailers and trailers.
Object creation, when respecting paper as the basic material, construction and graphic design make from the products, that can be glued together well, ideal construction kits for leisure time. The products are offset printed on cardboard, so sufficient strength of a glued object is ensured.
Nearly seventy titles have been published by the PKG studio up to date, enriching and widening lots of modeller collections both in the Czech Republic and abroad. The older titles out of the current offer may be low-edition digitally printed by the studio. So, the modellers can complete the missing construction kits and put interesting and corresponding type sets together (e.g. type series, civil or military types, states).
More, the PKG studio can offer custom-made models or imprinting of logos and designations to the existing types. Better orientation in the offer of the products is possible thanks to the studio website.

Enjoy nice feelings with fine models with PK GRAPHICA.

  

 

 

 

 

Váš košík je prázdný
Historie objednávek